Prozac jako sposób na życie

W pierwszej serii udanego uwodzenia amerykańskiej psychiatrii, Prozac wywołał fascynujący mit. Pod wpływem świadomego opowiadania Petera Kramera o jego doświadczeniach klinicznych w słuchaniu prozacu (New York: Penguin Books, 1997), pojawił się pomysł, że Prozac może sprawić, że ludzie czują się lepiej niż dobrze . Freud zwykł mawiać, że najlepsza psychoanaliza może zrobić miało przekształcić cierpienie neurotyczne ...

Mutacja ciężkiego łańcucha perinatalnego miozyny

Veugelers i in. (Wydanie z 29 lipca) raport na temat pacjentów z zespołem trismus-pseudocamptodactyly jako posiadającym wariant kompleksu Carney . Wśród ponad 500 pacjentów z kompleksem Carney w naszej bazie danych nie ma żadnego z zespołem trismus-pseudocamptodactyly.2.3
W naszej analizie pacjentów, u których stwierdzono zespół trismus-pseudocamptodactyly, zidentyfikowaliśmy kilka z piegami. Wydaje się, że ci pacjenci ...

Rivastigmine for Dementia Associated with Parkinsons Disease ad 7

Ponadto znacznie więcej pacjentów w grupie leczonej rywastygminą niż w grupie placebo uzyskało poprawę o co najmniej 30% w skali NPI-10 (45,4% w porównaniu z 34,6%, P = 0,03). Aby zbadać możliwe odchylenie wynikające z wykluczenia 40 pacjentów z analiz skuteczności (pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji, ale dla których nie były dostępne żadne dane dotyczące pierwotnych zmiennych skuteczności po linii bazowej), prz...

Architektura 21szego wieku : Pomnik AIDS / projekt VeeV

Komplikacje matek. Powikłania matczyne przedstawiono w Tabeli 2. U kobiet, które przeszły próbę porodu, stwierdzono 124 przypadki pęknięcia macicy (14 po porodzie pochwowym i 110 rozpoznanych w czasie cięcia cesarskiego). Częstość pęknięcia macicy nie zmieniła się znacząco podczas okresu badania. Częstotliwość rozerwania wynosiła 105 z 14 483 (0,7 procent) dla kobiet z wcześniejszym niskim nacięciem poprzecznym, 2 z 102 ...

Najnowsze zdjęcia w galerii sokoladamow:

331#choroby tarczycy objawy , #ciśnienie krwi normy , #sokół adamów , #ciśnienie skurczowe , #olx złotoryja , #co to jest autyzm , #codzienność w niepłodności , #cri du chat , #cynk w jedzeniu , #czerniak guzkowy ,