Korekta zwiększonej wymiany Na (+) - H + szczurzych błony jelita cienkiego jelita szczura w cukrzycy indukowanej streptozotocyną przez insulinę lub 1,25-dihydroksycholekalcyferol.

Cukrzycę indukowano u szczurów przez podawanie pojedynczej iniekcji ip streptozotocyny (50 mg / kg masy ciała). Po 7 dniach szczury z cukrzycą dalej traktowano insuliną lub 1,25-dihydroksycholekalcyferolem [1,25 (OH) 2D3] przez dodatkowe 5-7 dni. Następnie uśmiercono myszy kontrolne, cukrzycowe, z cukrzycą + insuliną i cukrzycową + 1,25 (OH) 2D3, usunięto ich proksymalne jelita cienkie, wyizolowano komórki nabłonka kosmówki i stosowano je do przygotowania pęcherzyków błony o szczotkach granicznych. Preparaty z każdej z tych grup następnie analizowano i porównano w odn...

Niepowodzenie dojrzewania płciowego w Mulibrey Nanism

Zgłaszamy związek między rzadką chorobą genetyczną a przedwczesną niewydolnością jajników i włókniakomiężyciem (guzy zrębu jajnika). Nanizm Mulibreya, zaburzenie autosomalne recesywne, w którym ograniczenie wzrostu zaczyna się w macicy, jest spowodowane mutacjami w genie TRIM37 dla białka peroksysomalnego o nieznanej funkcji.2,3 Na całym świecie znanych jest około 110 pacjentów z tym zaburzeniem, z których 85 to Fiński. Przeanalizowaliśmy raporty szpitalne i autopsyjne 22 fińskich kobiet z pokwitaniem postprodukcyjnym o nanizmie miętowym; W 15 przypadkach przep...

Lewodopa i progresja choroby Parkinsona

Pomimo znanej korzyści stosowania lewodopy w zmniejszaniu objawów choroby Parkinsona, wyrażono obawy, że jej stosowanie może przyspieszyć neurodegenerację. W tym badaniu oceniano wpływ lewodopy na szybkość progresji choroby Parkinsona. Metody
W tym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, ocenialiśmy 361 pacjentów z wczesną chorobą Parkinsona, którzy zostali przypisani do otrzymywania karbidopy-lewodopy w dawce dziennej 37,5 i 150 mg, 75 i 300 mg lub 150 i 600 mg, odpowiednio lub pasujące placebo przez okres 40 tygodni, a następnie podda...

Oprócz niedoboru białka dieta bogata w tłuszcz sprzyja rozwojowi marskości

Sugerują one, że okres wymywania wynoszący 32 dni (cztery okresy półtrwania) może być wymagany w celu wyeliminowania 90 procent wpływu leku na objawy. Jednak po jednym tygodniu wymywania odnotowaliśmy niewielkie pogorszenie. Pod koniec badania, za zgodą instytucjonalnych komisji rewizyjnych i National Institutes of Health, poprosiliśmy o ostatnie 38 osób pozostających w badaniu, aby przedłużyć okres eliminacji do czterech tygodni. Wśród tych osób nie było dalszego pogorszenia wyników w UPDRS w ciągu dodatkowych dwóch tygodni, ale niewielka liczba badanych sprawia, ...

Najnowsze zdjęcia w galerii sokoladamow:

331#ciśnienie krwi normy , #sokół adamów , #ciśnienie skurczowe , #olx złotoryja , #co to jest autyzm , #codzienność w niepłodności , #cri du chat , #cynk w jedzeniu , #czerniak guzkowy , #dda objawy ,