Metabolizm apolipoproteiny B w dużych lipoproteinach o bardzo niskiej gęstości triglicerydów u osób zdrowych i z hipertriglicerydemią.

Metaboliczny los lipoprotein o bardzo niskiej gęstości można zbadać, obserwując przejście cząsteczki apolipoproteiny B przez kaskadę usuwania lipidów, co prowadzi do lipoprotein o małej gęstości. W tym badaniu wykorzystaliśmy ultrawirowanie w trybie flotacyjnym, aby śledzić metabolizm różnych podklas lipoprotein, które uczestniczą w tym procesie u osób zdrowych, z hipertriglicerydemią (typ IV) i pacjentów z dyscelalipoproteinemią (typ III). Duże bogate w trójglicerydy lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości jednostek Sve...

Immunoperoksydazowa lokalizacja soli żółciowych w komórkach wątroby szczura. Dowód na rolę aparatu Golgiego w transporcie soli żółciowych.

Mechanizmy wewnątrzkomórkowego transportu kwasów żółciowych z biegunów sinusoidalnych do bieguna kanału hepatocytów są słabo poznane. Istnieją dowody fizjologiczne i autoradiograficzne dla ścieżki pęcherzykowej. Celem tego badania było określenie lokalizacji naturalnych kwasów żółciowych w wątrobie za pomocą przeciwciał przeciwko koniugatom kwasu cholowego i kwasu ursodeoksycholowego. Technikę pośredniej immunoperoksydazy zastosowano na skrawkach wątroby szczura utrwalonej albo paraformaldehydem (PF) i saponiną, środk...

Palifermina na zapalenie błony śluzowej jamy ustnej po intensywnym leczeniu nowotworów hematologicznych

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej jest powikłaniem intensywnej chemioterapii i radioterapii bez skutecznego leczenia. Przetestowaliśmy zdolność paliferminy (rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu keratynocytów) do zmniejszenia uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej wywołanego przez terapię cytotoksyczną. Metody
W tym podwójnie ślepym badaniu porównano wpływ paliferminy z działaniem placebo na rozwój zapalenia śluzówki jamy ustnej u 212 pacjentów z nowotworami hematologicznymi; 106 pacjentów otrzymywało palife...

Przed stosowaniem naswietlan radowych i rentgenowskich musimy pamietac o tym, ze w nastepnych dniach czy tygodniach moga wystapic wieksze trudnosci w polykaniu

Przewlekłe i ostre działanie różnych rodzajów tłuszczu spożywczego na poposiłkowy metabolizm lipoprotein badano u ośmiu pacjentów z normolipidemią. Każdą osobę umieszczono na 25 d na każdą z trzech diet izokalorycznych: tłuszcz nasycony (SFA), wielonienasycony tłuszcz w-6 (PUFA w-6) i wielonienasycony tłuszcz w-3 (w-3 PUFA). Dwa testy obciążania tłuszczem witaminy A zostały wykonane na każdej diecie. Stężenia całkowitej frakcji osocza i chylomikronu (Sf powyżej 1000) i nonchylomikronu (Sf poniżej 1000) palmitynianu re...

Najnowsze zdjęcia w galerii sokoladamow:

331#ciśnienie skurczowe , #olx złotoryja , #co to jest autyzm , #codzienność w niepłodności , #cri du chat , #cynk w jedzeniu , #czerniak guzkowy , #dda objawy , #olx pl katowice , #dieta wątrobowa jadłospis ,