Rivastigmine for Dementia Associated with Parkinsons Disease ad

W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, McKeith i in. 14 wykazali, że rywastygmina, inhibitor acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy, doprowadziła do znaczących korzyści terapeutycznych u pacjentów z otępieniem z ciałami Lewy ego. Wstępne badania sugerowały, że inhibitory cholinoesterazy były korzystne u pacjentów z otępieniem zwi...

Zanieczyszczenie powietrza i funkcja płuc

Zanieczyszczenia związane ze zmniejszeniem wzrostu płuc są w dużej mierze wynikiem spalania paliw w silnikach spalinowych i elektrowniach. Powołując zaporowe koszty, administracja Busha preferuje mniej rygorystyczne przepisy niż te, które można osiągnąć przy użyciu technologii maksymalnej kontroli emisji i lepszych standardów efektywności paliwowej poj...

Gruźlica narządu moczowego

Szacujemy, że śledzenie zgonów było ukończone w ponad 98 procentach. 17 W przypadku wszystkich zgonów poszukiwaliśmy aktów zgonu i, w razie potrzeby, zwróciliśmy się o pozwolenie od najbliższych krewnych na sprawdzenie dokumentacji medycznej. Przyczyna śmierci została przypisana zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, 8. rewizja (ICD-8). Podst...

Najnowsze zdjęcia w galerii sokoladamow:

331#choroba wysokościowa , #choroby psów , #choroby tarczycy objawy , #ciśnienie krwi normy , #sokół adamów , #ciśnienie skurczowe , #olx złotoryja , #co to jest autyzm , #codzienność w niepłodności , #cri du chat ,