Nikotynamid jest silnym induktorem endokrynnego różnicowania w hodowanych ludzkich trzustkowych komórkach płodowych.

Wpływ nikotynamidu (NIC) na ludzkie komórki trzustkowe płodu i dorosłych endokrynologicznych badano w hodowli tkankowej. Traktowanie komórek płodowych 10 mM NIC spowodowało dwukrotny wzrost zawartości DNA i trzykrotny wzrost zawartości insuliny. Było to związane z rozwojem przerostu komórek beta z niezróżnicowanych klastrów nabłonkowych i wzrostem ekspresji genów insuliny, glukagonu i somatostatyny. Syntezę DNA stymulowano tylko w niezróżnicowanych komórkach. Najniższe dawki dla efektów insulinotropowych i mitogennych NIC wynosiły odpowiednio 5-10 i 1-2 mM. Wysepkowe skupiska komórek hodowane za pomocą NIC reagowały na stymulację glukozą dwufazowym zwiększeniem uwalniania insuliny (czterokrotny pik), podczas gdy kontrolne komórki nie reagowały na glukozę. Zarówno komórki kontrolne, jak i komórki leczone NIC rozwinęły się w funkcjonalną tkankę wyspową po przeszczepieniu do bezgrasiczych myszy nagich. W porównaniu z dorosłymi wysepkami działanie insulinotropowe NIC można było wykazać tylko w komórkach płodowych. Nasze wyniki wskazują, że NIC indukuje różnicowanie i dojrzewanie ludzkich płodowych komórek wysp trzustkowych. Model ten powinien być przydatny do badania mechanizmów molekularnych zaangażowanych w rozwój komórek beta.Images
[więcej w: dr budwig, dda objawy, sokół adamów ]