W jaki sposób pracownicy służby zdrowia powinni zostać przeszkoleni w zakresie identyfikacji, opieki i zapobiegania okaleczeniom? cz. 2

width=300Badanie przesiewowe powinno odbywać się w otoczeniu prywatnym i w razie potrzeby z wykorzystaniem usług interpretacyjnych. Podejście skoncentrowane na pacjentach w odniesieniu do okaleczania żeńskich narządów płciowych jest szczególnie ważne, ponieważ konteksty kulturowe poszczególnych osób są unikalne. Na przykład w niektórych kulturach kobiety powinny podejmować decyzje dotyczące członków rodziny, zwłaszcza jej partnera lub krewnych.

Wreszcie, pracownicy służby zdrowia mogą odgrywać rolę w zapobieganiu FGM. W okresie poporodowym po porodzie córki kobieta, która doświadczyła okaleczenia żeńskich narządów płciowych, może chcieć zaangażować się w rozmowę na temat konsekwencji obrzezania jej córki.

Ogólnie rzecz biorąc, widzimy artykuł Fawcetta i Kernohana jako pierwszy krok w kierunku otwarcia oczu i umysłów lekarzy ratunkowych na FGM. Mamy nadzieję, że ich obecność w literaturze medycznej pobudzi przyszłe działania i badania, aby ta wrażliwa populacja pacjentów mogła otrzymać opiekę, i że ostatecznie będzie można temu zapobiec FGM.